Pohodový výlet na střechu středních Čech

Foto: (pan)

Někteří cestovatelé a turisté označují za střechu středních Čech vrchol Toku, tedy nejvyšší hory Brd a současně i Středočeského kraje, která ční do výšky 865 metrů.

Přirovnání je to trefné, protože najít skutečný vrchol tohoto placatého a nevýrazného kopce není vůbec jednoduché.

Tok leží v někdejším vojenském újezdu Brdy, jehož část byla na počátku roku 2016 vyhlášena Chráněnou krajinnou oblastí Brdy.

Vydat se na něj je možné například z vísky Obecnice, kam se nejsnáze dostanete autem nebo autobusem z Příbrami. První písemná zmínka o obci  u ložisek železné rudy pochází z roku 1394, později zde byla huť. Výlet můžete začít v místní hospůdce anebo ve zdejší výtečné pekárně. Trasa většinou vede po asfaltových a zpevněných cestách. Kdo dává přednost cyklistice, ať zkusí na vrchol vyrazit na kole.

Pěšky se vydejte po silnici na Zaječov kolem Staročeské hospody. Turistické značení není v této oblasti ještě dokončeno, proto je dobré sledovat podrobnou mapu. Správa CHKO Brdy má v plánu vytvořit tady naučnou stezku s pracovním názvem Po stopách československého dělostřelectva. Návštěvníkům by měla představit okolí dopadových ploch.

Po asfaltce ujdete asi 4 kilometry na křižovatku U Křížku, kterou poznáte podle trojhranu, který tu cesty vytvářejí. Zabočíte doleva na cestu zvanou Alianka. Minete závoru, požární nádrž a pozvolna stoupáte k vrcholu Toku. Odpočinout si můžete u studánky nazvané Mariin pramen.

Široká a nově upravená mlatová cesta vede kolem bývalé dopadové plochy, zřízené v roce 1931, z ní odbočíte doleva k vrcholu Toku. Poznávacím znamením je kamenná mohyla s vrcholovým křížem.

O to, jak nejvyšší vrchol kraje získal svůj název, vedou jazykovědci spory. Jedni mají za to, že Tokem bylo označováno místo, k němuž se stáčela cesta, kde se točil vítr nebo odkud stékala voda do údolí. Podle jiných by mohlo jít o tok či tokání, tedy milostný zpěv tetřeva hlušce, který je typickým „obyvatelem“ této části Brd.

Značná část kopce je odlesněná, neboť až do 90. let minulého století sloužila jako dopadová plocha, kde cvičilo dělostřelectvo. Díky tomu je z Toku překrásný výhled do kraje, na nedalekou Příbram, Svatou horu. Východním směrem je v oparu možné zahlédnout i vzdálená panelová sídliště Prahy.

Tocké pláně porůstají vysokým vřesem, borůvčím a brusinčím. Pokud si chcete fialově kvetoucí vřesy užít, vydejte se na Tok po na přelomu srpna a září.

Společně s vrcholem Jordán tvoří Tok plochy severské tundry uprostřed Čech, které díky své rozloze nemají v České republice obdoby.

Zpět do Obecnice se vydejte stejným způsobem, nebo se můžete pokusit trefit další cestu vedoucí přes dopadovou plochu, kolem bývalého bunkru kolmo dolů. Po necelých dvou kilometrech narazíte na zpevněnou stezku, jež vás podél vodní nádrže dovede zpátky do Obecnice.

Cestou domů se nezapomeňte zastavit v nedalekém Podlesí, kde byl v někdejší škole otevřen pivovar.

  • CHKO Brdy vznikla 1. ledna 2016 z vojenského újezdu Brdy. Nejvyšší hora je Tok. Objevíte zde vzácné a chráněné druhy rostlin a živočichů a unikátní přírodní podmínky.
  • Tipy na výlet v CHKO Brdy najdete na www.objevbrdy.cz
  •  Občerstvení je možné v nedalekém Pivovar Podlesí. Více na www.pivovarpodlesi.cz. Kompletní sortiment nabízených piv tvoří Podleský ležák, Podleský Ale a Podleská IPA.

Pavla Nováčková