Voličský průkaz je možné získat do 10. ledna

Volba prezidenta na dalších pět let se blíží. Pokud se chystáte třeba na hory a chcete hlasovat pro novou hlavu státu, můžete si obstarat voličský průkaz.
Prezidenta republiky budeme volit již příští pátek a v sobotu 12. a 13. ledna. Na výběr máme mezi devíti kandidáty. Když ani jeden z nich nezíská nadpoloviční většinu hlasů, proběhne druhé kolo za 14 dní, tedy 26. a 27. ledna. Do něj postoupí už jen dva nejúspěšnější kandidáti z prvního kola.

Volit je možné i mimo trvalý pobyt prostřednictvím voličských průkazů. Vyřizují je obecní úřady v místě trvalého pobytu. Žádosti zasílané poštou musí na úřad dorazit do pátku 5. ledna. Obsahovat musí celé jméno, adresu trvalého bydliště, datum narození, telefonické či jiné spojení a také způsob vyzvednutí průkazu. K žádosti je třeba připojit úředně ověřený podpis. O průkaz je také možné zažádat prostřednictvím datové schránky.

Pokud se na úřad vydáte osobně, máte čas do středy 10. ledna 16 hodin. Úředník si vše zaznamená sám, nic dopředu nesepisujete. Vyřízení trvá opravdu chvilku (dle počtu potenciálních žadatelů před vámi) a je stejně jako v prvním případě zdarma.

Voličský průkaz platí pro obě kola volby, pokud volič výslovně nepožádá o průkaz jen na určité kolo. Vyřídit si ho může i mezi prvním a druhým kolem nejpozději do 24. ledna 16 hodin.

Pokud někdo zjistí ve dnech volby, že nemá platný občanský průkaz, je možné si na odboru občansko-správních a dopravně správních činností a MěÚ v Podskalské 19, Praha 2 (otevřeno po celou dobu konání voleb) nechat udělat zdarma na počkání občanský průkaz s platností na 1 měsíc.

(lib, pan)