Vodní nádrž Nouzák prochází rekonstrukcí

Foto: z archivu obce Vižina

VIŽINA – Stavební práce na malé vodní nádrži, tzv. Nouzáku, započaly v září. Nádrž z roku 1935 byla již značně zanesena sedimentem, kamenné stěny nádrže jsou porušené a rozpadají se.

Sediment byl již odstraněn, stěny vlevo a podél silnice byly také odstraněny a nově vybetonovány. Šikmý kamenný nájezd bude rozebrán a nově vyzděn kamennou dlažbou do betonu. Protější břeh, kde je kamenná podezdívka, bude uložen do betonu a vyspárován betonem. Dno bude zpevněno geotextilií, na kterou bude uložen hrubý štěrk. Náklady rekonstrukce jsou ve výši 1,785 milionu korun, obec získala dotaci od Ministerstva zemědělství ve výši 1,249 milionu korun.