Vlastníci kulturních památek mohou žádat příspěvky na jejich obnovu

Kaplička na Mořince Foto: Petra Stehlíková

STŘEDOČESKÝ KRAJ – Už jen dva dny, tedy do konce února, mohou vlastníci kulturních památek (fyzické a právnické osoby) žádat o příspěvky na podporu obnovy kulturních památek. Lidé mohou podávat žádosti prostřednictví MěÚ Černošice.

Ministerstvo kultury, odbor památkové péče, vyhlásil program Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností pro rok 2023. Z tohoto programu jsou poskytovány finanční příspěvky na náklady spojené s obnovou kulturních památek, které se nalézají mimo památkové rezervace a zóny, nejsou národními kulturními památkami a nejsou ve vlastnictví České republiky, popřípadě na obnovu mobiliáře pevně spojeného se stavbou, jako jsou např. oltáře nebo varhany v kostelech, pokud je tato stavba kulturní památkou, a dále na obnovu kulturních památek v případě, že se nejedná o restaurování.

V případě dotazů je možné se obracet na Mgr. Štefana Fábryho (stefan.fabry@mestocernosice.cz, telefon 725 424 644).