Vlak přijede do Berouna bojovat proti drogám

Foto: z archivu organizátorů

BEROUN – O tom, jak snadno se dát propadnout drogám a jak těžké je se závislosti zbavit, bude děti z Berounska informovat speciální protidrogový vlak zvaný Revolution Train. Na berounském nádraží zastaví 20. května.

Dopolední program je rezervován pro základní školy z Berouna. Odpoledne je otevřeno pro širokou veřejnost od 15.30 do 18 hodin. Program začíná každých 20 minut. Vstup je díky městu Beroun po celou dobu zdarma. Vlak tvoří šest stříbrných obrněných vagónů se čtyřmi kinosály a osmi interaktivními místnostmi. Cílem vlakového programu je prostřednictvím zapojení lidských smyslů zapůsobit na návštěvníka a inspirovat jej k pozitivním životním volbám. Budou zde představeny mechanismy, kterými drogová závislost vzniká, až do důsledků, které v životě závislého čekají. Díky zapojení do reálného příběhu, emotivním situacím a interaktivnímu přístupu dokáže program zaujmout a dát prostor k přemýšlení nad nebezpečím legálních i nelegálních drog. Více informací najdete na webových stránkách www.revolutiontrain.cz.