Víte, jak vypadá vánoční houba?

DZ_12_2012.inddMílovými kroky se blíží nejkrásnější svátky roku – Vánoce.

Nastal opět čas adventu, který v dnešní uspěchané době znamená spíše honbu za vánočními dárky, náročnou přípravu štědrovečerní tabule, vánočního stromku a těšení se na televizní pohádky.

Zapomíná se ale, že slovo advent znamená „příchod“ a byl obdobím očekávání mesiáše. Začíná v neděli, která je nejblíže svátku svatého Ondřeje, a trvá čtyři neděle. Byla to doba postní, v níž platily zásady střídmosti v pití a jídle, rozjímání a zákazu zábav. I tak se však udržovaly četné zvyky, které postní zásady porušovaly (průvody Barborek, Mikuláše s doprovodem, Lucií).

Advent podle lidové tradice končil vždy na Štědrý večer s východem první hvězdy. Až pak mohla rodina zasednout ke slavnostní večeři. Tvořila ji rozmanitá jídla a muselo jich být tolik, aby se všichni najedli a ještě zbylo, protože to byla záruka hojnosti v příštím roce.

Na stole přitom nesměly chybět tradiční pokrmy zvané kuba a hubník. Jejich nedílnou součástí byly houby. A právě houby v zimě, a nejen na vánočním stole, jsou tématem prosincového čísla DOBNET Zpravodaje, jehož obsah najdete i na těchto webových stránkách.

Příjemné čtení přeje Tomáš Hromádka