Vinař roku ve faktech

Vinař roku ve faktechPodmínky soutěže v hodnocení vín jsou velmi přísné.

Hodnocení soutěže je podle pravidel ve dvou kolech, aby byla zajištěna co největší objektivita. V prvním kole hodnotí téměř stovka odborných degustátorů kolekce minimálně pěti druhů vín každého vinařského producenta. Osm vinařství, která získají nejlepší průměrné hodnocení ze všech přihlášených vín a zároveň splní podmínky stanovené statutem, se utká o titul vinař roku. O konečném pořadí těchto osmi finálových kolekcí pak rozhodne zasedání klubu degustátorů.

Podmínky pro hodnocení vín jsou stanoveny velmi přísně. Posuďte sami:
• průměrná doba na hodnocení vzorků jsou nejméně 3 minuty;
• místnost světlá, dobře větraná o teplotě 18 až 22 °C, zajištěná proti vedlejším vlivům;
• každý degustátor má k dispozici samostatné degustační místo vybavené podle degustačních pravidel;
• degustační sklenice odpovídajícího typu podle pravidel O. I. V., na každé víno čistá suchá sklenice;
• u předkládaných vzorků je dodržena anonymita – degustátorovi je víno předkládáno už nalité ve sklenici, degustátor zná pouze číslo vzorku, ročník a soutěžní kategorii;
• komise pracuje v době mezi 9:00 až 17:30 hod.;
• pořadí vzorků musí odpovídat pravidlům hodnocení vín (tedy zjednodušeně: sladká vína až na závěr);
• teploty podávaných vín:
• bílé a růžové víno 10–12 °C,
• červené víno 14–16 °C,
• šumivé víno 8–10 °C.

Vína, která splnila všechny podmínky tohoto statutu, jsou hodnocena stobodovým systémem mezinárodní unie enologů.

Hodnocení vín v základních komisích probíhá v termínu 8. 8. – 14. 8. 2011.

Finálová mezinárodní komise, tzv. klub degustátorů, zasedá 17. 8. 2011.Den poté, tedy 18. 8. 2011, proběhne v paláci Žofín vyhlášení výsledků a předání cen v rámci slavnostního vinařského večera.

Dále pak také během Dobřichovických vinařských slavností dne 27. 8. 2011. Výsledky budou zveřejněny od 18. 8. 2011 i na www.vinarroku.cz a všechna oceněná vína budou publikována na stránkách časopisu Víno Revue, Wine & Degustation a v dalších celostátních médiích.

O co vlastně vinaři soutěží?

Jak už bylo zmíněno, hodnocena je celá kolekce nejméně pěti různých vín od jednoho tuzemského vinaře. Navíc soutěžící musí své produkty přihlásit do tří různých soutěžních kategorií podle druhu vína.

Hlavní ocenění, tedy titul vinař roku 2011, bude uděleno nejvýše hodnocené kolekci. Rozhodující pro určení absolutního pořadí jednotlivých soutěžních kolekcí pak bude průměr všech bodových hodnocení jednotlivých vín ve finálové komisi. Zároveň nesmí být průměrná známka nižší než 80 bodů. Vítěz obdrží křišťálový pohár vinař roku 2011 a diplom. Získá také možnost označit všechna vína vítězné kolekce zlatou medailí vinař roku 2011. Druhý a třetí v pořadí dostanou diplomy a mohou umístit na všechna vína z ohodnocené kolekce stříbrnou, respektive bronzovou medaili vinař roku 2011.

Ocenění získají také nejlépe klasifikovaná tuzemská vína podle jednotlivých soutěžních kategorií. Zlatá, stříbrná a bronzová medaile může být udělena vínům s 80 až 100 body. Výrobci všech takto posouzených vín mají právo zakoupit a dát na své láhve odpovídající medaile.

Medaile Vinař roku 2011

Pro pořadí v soutěži nejlepších kolekcí vín, tedy nejlepšího produkovaného portfolia, jsou udělovány tzv. velké (zlaté, stříbrné, bronzové) medaile. Pro vína oceněná v jednotlivých soutěžních kategoriích pak medaile standardní velikosti.Raiting vinařstvíKaždému vinaři, který na základě hodnocení jednotlivých kolekcí vín dostane v bodové klasifikaci minimálně 75 bodů za kolekci, bude pomocí hvězd udělen raiting vinař roku 2011. Ocenění má formu plakety, jíž si vinař poté může označit svou provozovnu.

Partnerem se stala i Asociace sommeliérů ČR 

Asociace sommeliérů ČR je hlavním partnerem letošního ročníku soutěže. Toto partnerství je pro soutěž jen dalším potvrzením jejího vysokého odborného kreditu. V degustačních komisích tak letos uvidíme vedle špičkových zahraničních degustátorů také členy této odborné profesní asociace.

Závěrem bych kromě pochvaly organizátorům za skvělou myšlenku soutěže, přibližující národní vinařství ke světovému, zvládnutí lidského faktoru v početných komisích hodnotitelů a technického provedení vyhodnocení všech výsledků měla pouze připomínku k finanční části akce. Vzhledem k nominální hodnotě zápisného každého přihlášeného vzorku a také zaslaných vzorků v lahvích, které budou použity při degustaci, taková soutěž vinaře i něco stojí. Nemluvě o dalších nemalých vydáních například na nákup samolepek medailí, tedy zejména pro vítěze. Mám tedy názor, že v této akci mohou uspět jen ekonomicky silnější vinařství, protože ta malá se z finančních důvodů nezúčastní.

Pokud však má soutěž marketingově pomoci těm vinařům, kteří mají plány svá vína exportovat do zahraničí, pak není co vytknout, protože pro takový záměr jsou finanční prostředky třeba a ve srovnání s vývozem jsou náklady na tuzemskou soutěž jen maličkostí. A výhra ve Vinaři roku je skvělým marketingovým úspěchem.

Barbora Tesařová

Zdroj: www.vinarroku.cz
cs.wikipedia.org
www.dobrichovice.cz
www.jiznisvah.cz