Ve Všenorech připravují Začít spolu

Ve Všenorech připravují Začít spoluVšenorská škola plánuje pro příští rok otevření dvou prvních tříd. Jedna z nich by prvňáčkům poskytla možnost alternativního vzdělávacího programu Začít spolu.

Z tohoto důvodu se 15. ledna sešli rodiče, učitelé i další zájemci z řad veřejnosti, aby se seznámili s informacemi od toho, kdo má s prací s programem bohaté zkušenosti – lektorkou a nadšenou propagátorkou Janou Sadilovou.

Vzdělávací program Začít spolu (v mezinárodním označení „Step by Step“) je v České republice realizován od roku 1994 v mateřských a od roku 1996 v základních školách. Jde o vzdělávací program zdůrazňující individuální přístup k dítěti, partnerství školy, rodiny a širší společnosti v oblasti výchovy a vzdělávání.

A jak vypadá takový den podle tohoto programu? Na začátku si děti sdělují své zážitky a seznamují se s denním plánem. Již začátek dne evokuje v dětech představy, pocity, nálady a těšení na aktivity během výuky.

Dále probíhá integrovaná tematická výuka, kdy se učí matematika, český jazyk, čte se, zpívá, cvičí. Výuka probíhá frontálně nebo formou dílčích projektů, didaktických her; metodami činnostního učení, ve skupinkách nebo ve dvojicích podle potřeby probíraného učiva. Jedná se o učební aktivity, kdy třída pracuje na společném zadání.

Poté se děti rozdělují do center aktivit podle své nálady. Realizuje se centrum čtení a psaní, centrum matematiky, vědy a objevů a ateliér. Jedinou podmínkou je, že za týden navštíví žák každé z nich. Úkoly do center se zadávají tak, aby vedly k opakování probraného učiva. Snahou je, aby děti naváděly ke spolupráci, k řešení problémů a vzájemné pomoci. Pokud jsou některé děti dříve hotovy, mohou plnit náročnější dobrovolné úkoly navíc, pomáhat ostatním nebo si najít libovolnou jinou činnost (např. čtení, hraní společenských her). Učitelka, popř. rodiče, jen pozorují, usměrňují, pomáhají. Také je to ideální čas pro individuální pomoc a péči dětem, které ji potřebují. Velmi se cení pomoc rodičů, kteří se na práci v centrech podílejí.

Děti si zapisují hodnocení vlastní práce do hodnotících listů, do kterých také vpisuje učitel svoje postřehy o daném žákovi a jeho konkrétní práci.

Na konci dne se znovu všichni scházejí v kruhu. Děti hodnotí, co se dařilo – nedařilo a proč. Učí se tak hodnotit svoji práci. Je zde opět prostor pro sdílení dojmů a zážitků, ocenění práce své i ostatních, vzájemné pochvaly dětí.

Cílem výchovného působení by mělo být dítě, které se bude do školy těšit, bude mít zájem o výuku, která mu bude přinášet uspokojení a radost.

VV