Ve Vižině prokoukl sportovní areál i zdejší zeleň

Opravené hřiště na Vižině Foto: Lucie Hochmalová

VIŽINA – Nejen zrekonstruovaným sportovním areálem se mohou pochlubit v obci Vižina. Během loňského roku se tu sázela zeleň a opravila malá vodní nádrž. Více se dozvíte v rozhovoru se starostkou Zuzanou Hůlovou.

Paní starostko, popište nám, co všechno se letos podařilo ve vaší obci?

V letošním roce se největší změny uskutečnily ve sportovním areálu. Naše obec podporuje sportování nejen u dětí, ale u všech věkových kategorií. Proto jsme vnímali rekonstrukci a úpravu sportovního areálu jako nutnost.

Úpravy začaly na jaře, kdy jsme vysadili nový živý plot z habrů za fotbalovou bránou. Habry nahradily jehličnany, které již zasahovaly do elektrického vedení. K dětskému hřišti byly dále vysazeny okrasné keře a také stromky rybízu, borůvky a lísky. Sáňkovací kopec jsme zarovnali do pravidelného tvaru, aby byl při zimních radovánkách plně využit. Do areálu jsme umístili betonové květníky a osadili je sukulenty. Mají i praktický efekt – vytyčují parkovací místa a také zabraňují vjezdu na travnatou plochu. V půlce září se začalo rekonstruovat víceúčelové hřiště, na které naše obec získala dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj ve výši dva miliony korun. Důvodem rekonstrukce byl zejména špatný stav umělého povrchu, který neodpovídal požadovaným standardům. V nevyhovujícím stavu se nacházelo rovněž oplocení. Součástí oprav sportoviště byla především rekonstrukce zpevnění ploch s umělým polyuretanovým povrchem a nové oplocení. Návštěvníci si na hřišti budou moci zahrát malou kopanou, basketbal, volejbal/nohejbal a tenis. V rámci stavby hřiště u něj byly instalovány tři fitness prvky, posilovač nohou, lyžování duo a kyvadlo.

Novou výsadbu jsme také zrealizovali u památníku padlých a podél cesty do sběrného místa. Obnova zeleně a výsadba nových keřů a stromů je pro nás zásadní i pro další období. V současné době tipujeme nové lokality pro další výsadbu.

Dětské hřiště na Vižině Foto: Lucie Hochmalová

Co dalšího byste ještě zmínila?

V září započaly stavební práce na malé vodní nádrži tzv. Nouzáku. Nádrž z roku 1935 byla již značně zanesena sedimentem. Její kamenné stěny byly porušené a rozpadaly se. Nádrž byla odbahněna, stěny byly nově zhotoveny. Na opravu získala obec dotaci od Ministerstva zemědělství ve výši 1,249 milionu korun. Opravu potřebuje i malá vodní nádrž na návsi, na jejíž opravu nyní dokončujeme projektovou dokumentaci. Na projekt jsme získali dotaci od Středočeského kraje ve výši 100 200 korun.

Vyměnili jsme také část svítidel veřejného osvětlení.

Z čeho máte radost?

V letošním roce oslavila naše obec krásné výročí 750 let. Oslava se uskutečnila 11. září za krásného počasí a velké účasti. Jsem ráda, že jsme v letošním roce mohli uspořádat pár hezkých společenských akcí, na kterých se vždy sešlo hodně lidí. Poprvé jsme díky Domečku Hořovice u nás mohli zrealizovat příměstský tábor, kterého se zúčastnilo 30 dětí z Vižiny a blízkého okolí. Přivítali jsme také šest nových občánků mezi Vižiňáky.

Mrzí mě, že se nám nezdařilo opravit naši kapličku, na jejíž opravu se nám nepodařilo získat všechna povolení. Kaplička byla v roce 2016 neodborně „opravená“ a její stav je horší než před její poslední rekonstrukcí. Pod budovu zatéká voda, stěny má popraskané a vnitřní stěny jsou nasáklé vodou. Kaplička je s pomníkem padlých jediná historická pamětihodnost, a pokud se nám ji nepodaří opravit, bude se její stav neustále zhoršovat.

Lucie Hochmalová