Ve škole se našly noviny z roku 1937

Foto: z archivu OÚ Všenory

VŠENORY – Ve všenorské škole byl nalezen vzácný historický poklad. Při bouracích pracích na půdě našli stavebníci stránku z novin, které vyšly v září roku 1937. Obec ji nechá na památku zrestaurovat a zarámovat.

V novinách si lze přečíst zprávy z černé kroniky, pozvánky do divadla a biografů, reklamu o obchodu s léčivými prostředky duše nebo informaci o nové restauraci Šramota na Příkopech. Kromě toho se v nich řešil špatný zdravotní stav bývalého prezidenta T. G. Masaryka, který do několika dnů zemřel.

Škola byla ve Všenorech otevřena v srpnu 1938. Nyní v budově 2. stupně pokračuje rekonstrukce, jejíž celková cena je 16,2 milionu korun a dotace činí 12,1 milionu korun.

Foto: z archivu OÚ Všenory