Ve městech vznikají nové komise, třeba Komise pro energetiku

Foto: Lucie Hochmalová

ŘEVNICE – Po ustavujících zasedáních zastupitelstev vznikají v mnoha městech nové poradní komise. V Řevnicích by se z původních tří měl počet komisí rozšířit na pět.

Kromě původních komisí sociální, kulturní a pro životní prostředí v Řevnicích nově vznikne Komise pro energetiku, jejímž cílem bude zaměřit se na úsporná opatření a fotovoltaiku. Pátá Komise pro územní rozvoj vznikla z původního výboru a povede ji stejně jako předtím výbor Josef Tlustý. Na základě koaliční smlouvy pětice stran navrhla do čela těchto komisí své předsedy, jež následně jmenuje rada města. Kromě těchto poradních orgánů rada města na půdorysu těch stávajících zřídí i Letopiseckou komisi a dle zákona i Povodňovou komisi.

Také černošická rada bude na jedné ze svých prvních schůzí rozhodovat o zřízení a obsazení komisí rady coby svých podpůrných a pracovních skupin. Dosud jich ve městě fungovalo sedm: Komise stavební, sociální, pro vzhled města a životní prostředí, pro dopravu a bezpečnost, pro spolkovou činnost a komunitní život, pro školství a komise pro rekonstrukci železnice.