Váleční veteráni získali ocenění i šek na nákup léků

Foto: KÚSK
Foto: KÚSK

Veteráni z druhé světové války převzali z rukou náměstka hejtmana pro oblast regionálního rozvoje Karla Horčičky ocenění. Na území Středočeského kraje jich žije 51, akce se osobně zúčastnilo deset veteránů.

„Hrdinům, kteří neváhali bojovat ve druhé světové válce za svou vlast a své spoluobčany, jistě náleží naše poděkování. Především díky nim jsme vyhráli válku nad nacisty. K dnešnímu dni žije na území ČR 811 válečných veteránů, v našem kraji pak 51. Všem bych rád poděkovat a vzdal hold,“ sdělil náměstek Horčička.

Vedle náměstka Horčičky se akce zúčastnil i radní pro oblast kultury a památkové péče Zdeněk Štefek, senátor Jaromír Jermář, zástupci Krajského vojenského velitelství Praha – Středočeský kraj a Československé obce legionářské v čele s jejím místopředsedou Tichomírem Mirkovičem.

Slavnostního aktu se osobně zúčastnilo 10 veteránů. Mezi oceněnými byl například pracovník odbojové skupiny, aktivní účastnice národního boje za osvobození, aktivní účastník Pražského povstání a další. Náměstek Horčička předal šek v hodnotě 190 tisíc korun zástupcům Československé obce legionářské. Jedná se o příspěvek na nákup léků a potravinových doplňků pro válečné veterány a účastníky II. odboje, kteří žijí ve Středočeském kraji.

Akce se zúčastnili také příslušníci Středočeské roty AZ a zástupci Krajského vojenského velitelství Praha – Středočeský kraj. Slavnostní akt doprovodil pěvecký sbor „Lyra“ z Gymnázia Josefa Pekaře z Mladé Boleslavi.

Československá obec legionářská, jejíž vznik se datuje do roku 1921, vede již šest let projekt Péče o válečné veterány. Pomáhá válečným veteránům při plnohodnotném zapojení do společnosti a bránění jejich sociálnímu vyloučení. Toho dosahuje prostřednictvím vedení a pravidelné aktualizace databáze válečných veteránů, provozováním bezplatné linky pomoci, sestavením týmu terénních pracovníků, informační a poradenskou pomoc při čerpání sociálních a zdravotních programů, při řešení sociálně-právních a sociálně-zdravotních problémů a při informování o možnosti využívání různých programů.