V řevnické škole se kvůli stávce nebude vyučovat, ZUŠka se k ní připojí jen symbolicky

Foto: Lucie Hochmalová

ŘEVNICE – V Základní škole Řevnice se v pondělí 27. listopadu nebude vyučovat, fungovat nebude ani jídelna a družina. Škola se připojí k výstražné jednodenní stávce.

Důvody k účasti na výstražné stávce jsou ze strany zaměstnanců školy následující: „Zabránit plánovanému snižování výdajů ve školství, které by nesporně negativně ovlivnilo kvalitu vzdělávání. Nedostatek finančních prostředků ve školách by způsobil výrazný pokles počtu hodin věnovaných výuce, omezení možnosti školy dělit třídy na skupiny, ve kterých je vzdělávání efektivnější, zvyšování počtu žáků ve třídách, omezování volitelných předmětů, a možná také ohrožení existence málotřídek. Jedná se o krok směrem, který jde zcela proti našim snahám o zkvalitnění výuky na naší škole,“ napsal ředitel Tomáš Řezníček.

Ve svém dopise rodičům a zákonným zástupcům připomněl, že je důležité zajistit, aby platy nepedagogických pracovníků a ostatních pedagogů v roce 2024 neklesly. Omlouváme se za případné nepříjemnosti, které tato situace může způsobit, a věříme, že můžeme počítat s vaším porozuměním,“ dodal.

Řevnická ZUŠ bude v pondělí 27. listopadu vyučovat dle rozvrhu. Výstražnou stávku Školských odborů podporuje škola symbolicky.