V Radotíně uctili oběti války u obnoveného pomníku

Foto: MČ Praha 16

První slavnostní příležitost se u nově opraveného pomníku na náměstí Osvoboditelů v Radotíně konala v pátek 5. května, pár týdnů po kompletním dokončení nové dlažby a úpravě okolí. 

Poslední úpravy dlažby od pomníku k hlavní ulici byly dokončeny několik týdnů před pietním aktem konaným na památku padlých, kteří obětovali své životy ve dnech Květnového povstání českého lidu v roce 1945, ale i těch, co bojovali za svobodu a padli v průběhu obou světových válek.

Vzpomínková událost se nesetkala se zájmem širší veřejnosti, a tak věnce kladené starostou Mgr. Karlem Hanzlíkem a jeho zástupcem Mgr. Miroslavem Knotkem sledovala jen hrstka přihlížejících mj. z řad Úřadu městské části Praha 16 a radotínské Letopisecké komise.

Zástupci radnice uctili též trojici hrdinů z řad vlasovců, kteří padli v boji o Radotín. Ti mají vyhrazeno čestné místo na starém radotínském hřbitově v ulici Nad Berounkou. Na počest všech padlých v bojích přímo v Radotíně byly již o den dříve umístěny věnce též ke všem dalším památníkům, pomníčkům a válečným hrobům.

(red)