V Letech vzniká malá obecní škola s rodinnou atmosférou

Z výstavby nové ZŠ v Letech. Foto: Petra Stehlíková

LETY – Besedy o nové základní škole v Letech se zúčastnily dvě desítky rodičů. Centrem pozornosti byla stavba 1. stupně, která má být dokončena v prosinci 2021. Rodiče zajímalo vnitřní vybavení, provoz v okolí školy a osoba nového ředitele. 

“Věříme, že čtrnáct parkovacích míst pro personál školy, dalších osm stálých míst pro rodiny a 15 K+R bude dostačujících,” zaznělo ze strany obce. Slibně zní také její záměr rozšířit prostor školního areálu o další zeleň, aby i děti budoucího 2. stupně mohly bezpečně vyběhnout ven. Dalším krokem ke zvýšení bezpečnosti bude pěší zóna v jižní části školských objektů poté, co mezi rodinnými domy nad školním areálem vyroste zcela nová silnice z ulice Karlštejnská do Růžové. “Přejeme si, aby takové projekty byly nadále podporovány a obec získala další finance z dotačních titulů,” řekli představitelé Letů.

Přítomní rodiče se dozvěděli o základní vizi školství v Letech. Vznikala intenzivní komunikací obce s odborníky z oblasti školství. Půjde o malou obecní školu s rodinnou atmosférou, vzděláním pro život, které rozvíjí potenciál každého dítěte, obecně v duchu: spolu je nám dobře a pečujeme o vztahy.

(red)