V Dobřichovicích vzniká odpor proti regulačnímu plánu

foto: wikipedia.org
foto: wikipedia.org

Obyvatelé Dobřichovic sepsali svým zastupitelům otevřený dopis. Jeho znění nyní zveřejňujeme:

Vážený pane starosto,vážení zastupitelé.

Obracíme se na Vás znovu  tímto osobním dopisem jako na zastupitele Dobřichovic, kteří nesou plnou zodpovědnost za další rozvoj obce. Tím, že rozhodujete o Regulačním plánu, který určí budoucí proměnu Palackého ulice, zásadním způsobem ovlivňujete náš další život. Rozhodujete totiž o tom, zda má definitivně zmizet zřetelný svědek minulosti Dobřichovic –a jejich vlastně poslední typická selská ulice se svými jedinečnými znaky. Aniž si to možná zcela uvědomujete, rozhodujete o zachování této historické ulice, nebo jejím  nahrazením budoucím bulvárem velkoměstského typu.

Jsme přesvědčeni o tom, že i když se staly Dobřichovice poměrně nedávno městem, neměla by být popřena jejich historie. Navrhované řešení regulačního plánu nás, vlastníky domu v ulici Palackého, ovlivňuje již nyní.

Zvažte prosím se vší odpovědností, kterou jste na sebe jako zastupitelé převzali, zda jste skutečně přesvědčeni o tom, že máte zasahovat do našich práv takovým způsobem, a zda pro tento zásah máte důvody, které dokážete s plnou zodpovědností obhájit. Nerozhodujete pouze za sebe a o tom, co by se Vám případně líbilo, rozhodujete za nás a o nás.

Prosím nečiňte to, co nechcete, aby jiní činili s Vašimi majetky a s Vaším prostředím.

S díky za Vaši pozornost a pochopení.

Podepsáni vlastníci pozemků v Palackého ulici:  T Koutníková, T.Koutník,E.Svejkovská,V.Svejkovský , I.Furmánková, B.Vopelková ,M.Skopová, M.Janoušová, B.Šťastná, F.Šťastný I.Šerclová, D.Šercl J.Vopelka,D.Kulíšek,J.Kecek.