V Černošicích se opravuje sokolovna za 18 milionů

Ilustrační foto: archiv

V černošické sokolovně začala velká rekonstrukce za 18 milionů korun. Díky ní budou moci místní členové Sokola od jara cvičit v novém. Projekt počítá s úpravou vnitřních i vnějších prostor.

Konkrétně s dostavbou nářaďovny, výstavbou nového sociálního zázemí tělocvičny včetně šaten a s úpravou zázemí Club Kina. Ve druhém podlaží vzniknou dvě klubovny. V podkroví je navržen nový cvičební sál pro volnočasové aktivity doplněný šatnami a sociálním zázemím.

Sokolovna dostane také novou fasádu, okna a střechu. Součástí celkové opravy je i oplocení směrem k zimnímu stadionu, včetně vjezdové brány na parkoviště.

Na rekonstrukci se spolku podařilo získat grant, který činí 60 procent celkové částky. Zbylých 40 procent si sokolové museli zajistit sami. „Nemalý podíl pomůže zafinancovat město, část uhradí Sokol z našetřených prostředků. Stále ještě chybí tři miliony na investice, které nemohou být pořízeny z grantu a neinvestiční výdaje na nové vybavení opraveného prostoru. Vyzýváme proto členy, podporovatele a zájemce o sokol o jakýkoli finanční příspěvek,“ píšou sokolové v městském zpravodaji a připojují bankovní účet 35-9466270257/0100.

(pan)