V architektonické soutěži Stavba roku boduje i černošická Rezidence

Foto: z archivu investora

ČERNOŠICE – Mezi 38 nejlepších projektů v soutěži Stavba roku 2023 se dostal i projekt Rezidence u Kazínské skály v Černošicích. Odborná porota soutěže vybírala ze 110 přihlášených realizací.

Rezidenční projekt U Kazínské Skály vznikl přestavbou starého skladového areálu v centru Černošic. Cílem přestavby bylo přinést do zanedbaného kvalitní architekturu a nové veřejné prostory a vytvořit nové pěší trasy skrz areál směrem k nedaleké přírodní lokalitě okolo řeky Berounky. Projekt 29 bytů je navržen do čtyř viladomů, které se jakoby otáčejí kolem pomyslného středového bodu. „Máme tu čest, že se náš projekt v Černošicích dostal mezi nejlepší stavby roku 2023. Moc si toho vážíme a děkujeme všem kolegům, kteří na projektu pracovali,“ sdělil investor projektu Michael Pánek.

Hlavním organizátorem soutěže Stavba roku je Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství, která je zároveň i vypisovatelem soutěže, spolu s Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR, Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě a Svazem podnikatelů ve stavebnictví v ČR.

Slavnostní vyhlášení výsledků proběhne v pátek 24. listopadu v Rudolfinu v Praze. Veřejnost může do 23. listopadu hlasovat na webu www.stavbaroku.cz.