Úspěšní žadatelé o kotlíkovou dotaci jsou známi

Ilustrační foto: archiv
Ilustrační foto: archiv

Radní Středočeského kraje odsouhlasili seznam 756 úspěšných žadatelů, kteří se podělí o 42 milionu korun, určených na pořízení nového ekologického kotle ve druhém kole tzv. kotlíkových dotací.

Výše dotace závisí na typu kotle a je v rozmezí od 15 tisíc do 60 tisíc Kč. Každá lichá žádost byla vyřizována na kraji, sudá na Státním fondu životního prostředí. Seznam úspěšných žadatelů je zveřejněný na krajských webových stránkách v sekci Životní prostředí – Dotace.

Úspěšní žadatelé budou vyzváni k předložení dokladů potřebných k uzavření smlouvy. Doklady mohou předložit do devíti měsíců od obdržení informace o registraci. Pro pořadová sudá čísla žádostí, která posuzoval Státní fond životního prostředí, je jejich registrace uvedena na webových stránkách Státního fondu životního prostředí v sekci Národní programy.

Krajský úřad odstartoval druhé kolo takzvaných kotlíkových dotací v pondělí 8. září 2014. Jde o společný program Středočeského kraje a Ministerstva životního prostředí ČR na podporu výměny starého kotle za nový ekologický v domácnostech na území kraje. Přijímání žádostí trvalo jen dva dny, během kterých byla vyčerpána cílová částka 80 milionů korun.

„Zájem o druhé kolo dotací byl větší, než byl v prvním kole před rokem. V roce 2013 jsme přijali 912 žádostí a na pořízení nových kotlů si lidé rozdělili 40 milionů korun. Letos je k dispozici suma dvojnásobná. Středočeský kraj se na akci podílí částkou 40 milionů korun. Ve stejné výši na projekt přispívá také Ministerstvo životního prostředí ČR,“ vysvětlil Marek Semerád, náměstek hejtmana pro oblast životního prostředí a zemědělství.

Aby mohli být uspokojeni všichni žadatelé o dotace, středočeští radní v září 2014 odsouhlasili navýšení 40 milionů o 2 milióny 732 tisíc korun z rozpočtu Středočeského kraje. Státní fond životního prostředí a ministerstvo pak doplatily tuto částku do výše 5 milionů 465 tisíc korun.

(red)