Univerzita třetího věku v Dobřichovicích

DZ_10_2012.indd

Vzdělávání seniorů, takzvaná Univerzita třetího věku, je aktivita s již více než dvacetiletou historií.

V současné době probíhá v různých podobách na téměř všech českých univerzitách. Rodinnému centru Fabiánek se podařilo navázat spolupráci s Českou zemědělskou univerzitou, jež nabízí formu Virtuální univerzity třetího věku, a získalo tak možnost stát se konzultačním střediskem. Systém výuky je založen na přednáškách předem natočených vysokoškolskými lektory. Studijní program Svět okolo nás, který bude možné v Dobřichovicích navštěvovat, se skládá ze šesti semestrů, každý z nich obsahuje přednášky na určité téma. V nabídce jsou Dějiny oděvní kultury, Hudební nástroje, Lesnictví, Etika jako východisko z krize společnosti, Lidské zdraví a další.

Po ukončení každého semestru bude studentům slavnostně předán pamětní list, po uzavření všech šesti semestrů obdrží studující při promoci v aule ČZU v Praze certifikát o absolvování Univerzity třetího věku.

RC Fabiánek a Městská knihovna Dobřichovice zvou všechny zájemce o studium k účasti na prvním zkušebním semestru na téma Astronomie. Přednášky zahrnují výtvarné a umělecké řešení slunečních hodin od antiky po současnost a představení slavných astronomů Rudolfa II. Cena celého cyklu 4 přednášek je 150 Kč. Přijďte se podívat a rozhodnout, zda se chcete do studia zapojit.

Úvodní přednáška se uskutečnily ve středu 31. 10. od 15:30 do 17 hodin v knihovně, další pak vždy v odstupu 14 dnů ve stejný čas. Pokud jste nestihli první lekci, neváhejte a přijďte na některou další.