Učitelé ve hře odhalili podstatu naší školy

Každý rok na podzim pořádáme týmový pobyt našich pracovníků. Loni kvůli pandemii nevyšel. A protože ani letos nejsou covidové statistiky příznivé, rozhodli jsme se vyrazit do krásné přírody dolního Poberouní.

Celodenní hra nás zavedla k sedmi zastavením se sedmi úkoly. Všechny měly odhalit „tajemství“ naší organizace, přesněji jedno slovo, které nás plně vystihuje. Noví kolegové se seznámili s historií Jednoho stromu a jeho projekty. Celkově jsme se lépe poznali a upevnili vztahy napříč jednotlivými školami.

Že si naši učitelé rádi hrají, se ukázalo při plnění úkolů. Zadání například znělo: Vymysli, co mohou znamenat písmena v názvu JEDEN STROM. A odpovědi: Jednoznačně Jiskřivý, Enormně Empatický, Divoce Dobrodružný, Extrémně Epesní. Odhalili také ono „tajemné“ slovo: INTEGRITA. Plně odráží filozofii našich škol. Jsou soudržným, autentickým a celistvým organismem, jenž se sice stále vyvíjí, ale od svého začátku se opírá o jednotný hodnotový systém, který tvoří zdravé vztahy a respekt k individualitě každého z nás.

Alena Laláková, ředitelka ZŠ a LMŠ Na dvorečku
organizace Jeden strom, z. ú.

Na svatého Martina kouřívá se z komína!

Oslava svátku svatého Martina je většinou spojená s ochutnávkou mladého vína a se svatomartinskou husou. Ve školách Jednoho stromu je ale cestou za světlem a připomínkou Martinova milosrdenství. Uspořádali jsme svatomartinský průvod světel, pro všechny přítomné uvařili polévku, blízké příbuzné obdarovali svatomartinským rohlíčkem, sledovali příjezd svatého Martina na koni a vychutnali si stínové divadlo o něm. Také letos šlo o zastavení naplněné tichem, klidem, blízkostí a uměním soucitu.