U nádraží postavili věž pro jiřičky

Foto: z archivu Města Beroun

BEROUN – Speciální věž určená pro jiřičky stojí nyní v Berouně před zdejším vlakovým nádražím. Je jednou ze tří v České republice. Město ale uvažuje o vybudování další.

Věž slouží jako bezpečné hnízdiště pro tento synantropní druh, kterému kvůli probíhajícím stavebním úpravám ubylo u nádraží vhodných míst pro hnízdění. Každoročně se zde přitom podle místních usazovalo až sedmdesát párů. Jiřiččí věž v Berouně poskytuje několik umělých hnízd a především prostor, kde si mohou jiřičky postavit vlastní hnízda. Projekt se podařilo uskutečnit ve spolupráci s Českou ornitologickou společností a Správou železnic a městem.