Tříkrálová sbírka vynesla 100 tisíc

trikralova sbirkaFarní charita Řevnice děkuje všem koledníkům, dárcům a organizátorům tříkrálové sbírky. 

Díky velkorysosti dárců vynesla Tříkrálová sbírka 2014 celkem 107 391 Kč.

V našem regionu využijeme 65% z této částky na podporu rodin, které se ocitly v tísnivé životní situaci. Zbývající část, tedy 35 %, použije Arcidiecézní charita Praha na tyto projekty:

1. Azylový dům sv. Terezie v Praze 8
2. Pomoc rodinám
3. Pomoc zdravotně postiženým
4. Nemocnice v Ugandě

Ve sbírce se v naší farnosti koledovalo již popáté, poprvé to bylo v roce 2010. Pro představu uvádíme informace o obcích, kde se koledovalo:  Černošice, Mokropsy, Všenory, Lety, Dobřichovice, Řevnice, Halouny, Všeradice, Osov, Osovec, Klínec, Zadní Třebaň, Hlásná Třebaň, Mořinka, Karlštejn. Celkově se zapojilo asi 40 skupinek koledníků. Tradičně se do sbírky zapojily i děti z Dětského domova v Letech, děti z Lesní školky v Řevnicích. Příští rok velmi uvítáme další koledníky.

Farní charita Řevnice