Tři radní stojí proti stovkám občanů

Tři radní stojí proti stovkám občanůNa zasedání zastupitelstva města Řevnic se 11. 3. sešel neobvykle velký počet občanů.

Přišli zejména kvůli tomu, aby vyjádřili nesouhlas s konkurzem na místo ředitele ZŠ. Ač to Rada města z alibistického důvodu »neovlivnit výběrové řízení« nezařadila na program zasedání, díky plnému sálu a návrhu zastupitele Hromádky byl bod »škola« doplněn.

Co radní odpověděli lidem na jejich otázky a pochybnosti o správnosti vypsání konkurzu na ředitele fungující školy, se kterou jsou děti, zaměstnanci i rodiče spokojení, o čemž ani zastupitelé veřejně nepochybují? Téměř nic. Na dotazy (ne)odpovídal z velké části pouze starosta města Libor Kvasnička a radní Petr Zavadil. Některé jejich odpovědi vzbudily smích. Vrcholem arogance a nezájmu o názory občanů byl pokus radní Jaroslavy Dercové o zpochybnění názoru téměř 500 lidí tím, že petice podle jejího mínění není z formálního hlediska platná. Do diskuze se často vkládal její manžel pan Derco. Chvílemi to vypadlo, že Rada města má šestého člena, který ale není ani zastupitelem.

Jeden občan a jeden zastupitel přímo na veřejném jednání zastupitelstva prohlásili, že jim starosta v minulosti řekl, že se chce ředitelky za každou cenu zbavit. Stejnou zkušenost nám potvrdil i jeden z rodičů, který se byl na úřadě starosty zeptat na jeho úmysly se školou. Tato skutečnost podle nás definitivně pohřbila již tak dost pochybné tvrzení Rady města o transparentnosti konkurzu! Návrh zastupitele T. Smrčky, aby zastupitelstvo pověřilo Radu města dalším projednáním vyhlášení konkurzu, ve smyslu jeho zrušení, za který mu zatleskal plný sál lidí, neprošel. Tři lidé v Radě města stojí proti stovkám občanů a připadá jim to jako korektní plnění slibu zastupitelů.

Vyhlášení konkurzu nemá vést ke zlepšení vzdělávání našich dětí, ale k tomu, aby se našel takový ředitel, který bude držet ústa a krok. Neboli v podmínkách vyhlášeného konkurzu na »toho nejlepšího ředitele« pro naši školu evidentně chybí to podstatné – požadavek servilnosti. Z odpovědí radních vyplynula i neznalost školské problematiky. Rada města plánuje navýšit kapacitu školy od 1. 9. 2013 na 454 žáků, přičemž »opomněla«, že to nevychází ani na přijetí všech místních prvňáků – i když o tom byla ředitelkou školy opakovaně informována.

Přímo na jednání zastupitelstva se o tom pomocí několikrát zopakovaných jednoduchých počtů přesvědčil i starosta. Prosazování radničního hesla »musíme zajistit vzdělávání jen našim občanům « mělo žádoucí efekt. Rodiče budoucích prvňáků z okolních obcí (ale i z Řevnic!) již obvolávají okolní školy, zda je možnost přijetí jinde. Pan Derco dokonce vyzval přítomné, ať se přihlásí ti, kdo mají trvalé bydliště v Řevnicích. Jasně tím naznačil, že ostatní rodiče nemají právo se ke škole vyjadřovat, přičemž on sám už děti ani v ZŠ nemá! Ti, co mají možnost, přehlásí své dítě k trvalému pobytu k příbuzným do Řevnic, a je to. Vypadá to jako podvod, ale účel světí prostředky. Na jednání zastupitelstva padl z pléna i názor o kupčení s trvalým bydlištěm dětí kvůli umístění ve škole. Starosta to nepopřel. Nechť se například veřejně přihlásí k tomuto účelovému skutku příbuzní zastupitelů, kteří tak vehementně horují za konkurz a nepřijímání žáků z jiných obcí.

Kdo dělá díru do lodi?

Tolik jednání zastupitelstva, teď pár otázek, které v nás vyvolal rozhovor pana starosty v Našich novinách: Není spíše Rada města tím, kdo dělá záměrně díru do lodi, na které pluje 50 zaměstnanců, 420 dětí a jejich rodiče, a tím se vyčleňuje z týmu obce jako takové?

Opravdu myslíte vážně svůj slib, že se mohou uchazeči konkurzu spolehnout na vaši podporu celých 6 let, když zbývá jen 1,5 roku do voleb? Nechcete spíš jen vyřešit svůj »problém« na ten zbývající čas – a to je »neposlušná« ředitelka?

Proč stále zaměňujete veřejnosprávní kontrolu a nezávislou? Z neznalosti nebo účelově? Na řádnou veřejnosprávní kontrolu totiž žádné trestní oznámení podáno nebylo!

Jakou máte představu o tom, že ředitelka školy bude bránit dětem v projevování vlastního názoru? Školský zákon jasně uvádí v § 2: Obecnými cíli vzdělávání jsou zejména pochopení a uplatňování zásad demokracie a právního státu, základních lidských práv a svobod spolu s odpovědností a smyslem pro sociální soudržnost. Dále v § 21: Žáci a studenti mají právo vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajícím se podstatných záležitostí jejich vzdělávání, přičemž jejich vyjádřením musí být věnována pozornost odpovídající jejich věku a stupni vývoje.

Jak jste »zabránili neprůhlednému nákupu nových spotřebičů do školní kuchyně«, když zpracování podkladů jste sami zadali 6. 4. 2012 ředitelce školy a ekonomickému odboru a následné výběrové řízení vypisovalo město?! Poslední zmínka v zápisech o nákupu je z 20. 7. 2012, kdy Rada města výběrové řízení, jež sama vypsala, ruší (a ředitelce školy o tom nic neřekne), a ukládá starostovi zadání zpracování koncepce školní jídelny.

Komu bylo zadáno zpracování koncepce a kdy? Jak se to slučuje po téměř osmi měsících se slovy starosty o dovybavení školní jídelny: „V současné době je v plném proudu proces výběru nového vybavení školní kuchyně.”?

Budou mít v září 2013 školáci, kterých neustále přibývá, možnost stravování a vzdělávání se? Není navýšena kapacita školy ani jídelny, což je povinnost zřizovatele. Ztrácí se čas a energie vyhazováním ředitelky školy a nový školní rok tak připraven nebude ani pro řevnické žáky. Nebo si snad vážně myslíte, že naplníte učitelský sbor během prázdnin? Nebo spíše spoléháte, že mnoho rodičů své děti přehlásí jinam? Ano, pak problém s kapacitami nebude.

Otázek k (ne)činnosti řevnické Rady města je spousta a přibývají – nejen ke škole…

Aleš Klemperer, Simona Hrubá, Jan KubricHt, Zdeněk StropeK, Martin Veselý, petiční výbor, Řevnice

Převzato z Našich novin