Třebaňské vášně a bitky o pěšinu

Třebaňské vášně a bitky o pěšinuBouření na vsi vyvstalo v souvislosti se záměrem obnovit cestu v Hlásné Třebani.

Cestu za bunkrem dlouhodobě nikdo nepoužíval. Zarůstala náletovými dřevinami a někteří místní obyvatelé ji používali jako kompost. Zvrat nastal poté, co jeden z majitelů přiléhajících pozemků požádal o její zprovoznění za účelem občasného příjezdu na pozemek.

Místostarosta obeslal majitele ostatních pozemků o odstranění dřevin a navážek. Místní v reakci založili občanské sdružení a sepsali petici, kterou podepsalo 62 lidí. Požadují ponechání místa v dosavadním stavu s poukazem, že se jedná o o nestabilní svah a zajímavý starý úvoz, dotvářející kolorit místa.

Na místě bylo svoláno místní jednání. Zde se výpovědi obou stran začínají rozcházet. Dle občanů zapojených do sdružení pan místostarosta zvolil nekonstruktivní a direktivní přístup k řešení celé záležitosti. Dle pana Palka až příchod starosty zabránil místostarostovu lynčování zuřivými petenty.

Dle jedněch starý úvoz s jedinečnou atmosférou a útočiště chráněných živočichů. Dle protistrany černá skládka a nečestný pokus zabránit sousedovi v přístupu na pozemek.

O dalším vývoji vás budeme informovat.

(jm)