Tradici dopravy připomíná Laurin & Klement

Foto: KÚSK
Foto: KÚSK

V pátek 17. dubna začala dvoudenní konference Na kolech kolem světa věnující se dějinám komunikací a silniční dopravy ve středních a severovýchodních Čechách. Uspořádána byla u příležitosti 150 let od narození Václava Laurina, legendy nejen automobilového průmyslu.

Václav Laurin stál s Václavem Klementem u kolébky českého cyklistického a automobilového průmyslu v zemi, i dalších letošních jubilejí ze sféry automobilového průmyslu. Konference v Mladé Boleslavi se zúčastnil i hejtman Středočeského kraje Miloš Petera, který poznamenal, že doprava a automobilový průmysl má ve Středočeském kraji historickou tradici. „V našich dopravních projektech musíme vycházet z toho, že střední Čechy vždy byly dopravním uzlem nejen národního, ale i evropského významu,“ vyzdvihl Petera.

Témata konference se týkala dlouhých období od středověku až do poloviny 20. století. Zazněly referáty věnované obchodním stezkám a komunikacím v kontextu výroby automobilů v českých zemích firmou Laurin & Klement a cyklistice motorismu jako společenskému fenoménu.

„Středočeský kraj má více než 17 procent z celkových 50 tisíc kilometrů silnic, což je nejvíce ze všech krajů ČR. V posledních letech se v kraji silně rozrůstá i síť cyklostezek. V současné době jich je ve středních Čechách celkem zhruba 317 kilometrů, přičemž jen v minulém roce jich přibylo přes 30 kilometrů,“ připomněl Petera.

(red)