Tetín: Místo mučednické smrti i srdce Českého krasu

Fota: Michal Bařinka

Jedna z nejstarších obcí v Česku je širší veřejnosti známá zejména v souvislosti s vraždou kněžny Ludmily, babičky českého zemského patrona sv. Václava. Starobylá obec proto každoročně představuje cíl mnoha turistů, kteří touží navštívit toto místo spjaté s počátky české státnosti.

Na místě dnešní obce se původně nacházelo přemyslovské hradiště, které prý sloužilo jako vdovské sídlo kněžny Ludmily. A právě zde ji podle legendy v noci z 15. na 16. září 921 zastihli vrazi Tunna a Gommon, které sem měla poslat Ludmilina snacha, kněžna Drahomíra. Proč Ludmilu nenáviděla, se v pověstech vysvětluje různě. Nejčastěji zmiňují odlišný pohled na výchovu Václava (a potažmo i Boleslava) a obavy z Ludmilina vlivu. Někteří autoři dokonce neváhali označit Drahomíru za vyznavačku pohanství (jako protiváhu ke křesťance Ludmile). To se však s ohledem na její postavení nezdá příliš historicky věrohodné. Zdali se skutečným důvodem vyhroceného konfliktu obou žen stala proměňující se mezinárodní situace a odlišné představy o budoucím směřování Čechů, jak se domnívají současní historikové, to nyní ponechme stranou (legendy takový motiv samozřejmě neuvádějí) a namísto toho se vraťme zpět k hagiografii. Po své násilné smrti byla Ludmila na Tetíně zprvu také pohřbena. Podle tradování se však kolem jejího hrobu děly nejrůznější zázraky. Zajímavostí je, že podle jedné verze legendy se Drahomíra brzy rozhodla zbudovat na tomto místě kapli zasvěcenou sv. Michaelovi, aby byly ony podivuhodné úkazy spojovány s tímto archandělem, a nikoliv se sv. Ludmilou. Podle jiného podání tuto svatyni vystavěla, aby ulehčila svému svědomí.

Co musíte vidět
Ostatky sv. Ludmily přečkaly na Tetíně až do roku 925, kdy je nechal kníže Václav přenést do kostela sv. Jiří na Pražském hradě, který se později stal centrem svatoludmilského kultu. Touto translací však úcta ke sv. Ludmile poblíž Berounky nezmizela nadobro. Naopak se zvláště v barokní době úspěšně rozvíjela. Apoteóza babičky sv. Václava nevymizela ani poté, co za vlády císaře Josefa II. došlo ke zrušení dvou ze tří tetínských kostelů. I díky tomu mohly být tyto svatyně po několika desetiletích znovu posvěceny (ovšem jejich původní vybavení zde již povětšinou nespatříme).

V turistické sezoně na Tetíně probíhají prohlídky kostelů s výkladem. Vřele je doporučujeme. Návštěvu starobylé obce si však můžeme ještě zpestřit absolvováním naučné stezky Tetínské vyhlídky. Necelé tři kilometry dlouhá trasa skýtá 17 zastavení, která zvídavé turisty seznámí s místními zajímavostmi.

Lákadlem této stezky jsou úchvatné vyhlídky na malebnou obec i do hlubokého údolí řeky Berounky. Výlet dokonale završí návštěva obecního muzea vedle tetínského zámku na náměstí Kněžny Ludmily. Nedávno prošlo kompletní rekonstrukcí a jeho expozice jsou nejen poučné, ale také velmi atraktivní.

Doprava
Pokud nechcete šlapat pěšky, nebo se dopravit autem, Tetín s Berounem spojuje pravidelná autobusová linka č. 633.

Michal Bařinka