Novou hejtmankou je Jaroslava Pokorná Jermanová

Foto: KÚSK
Foto: KÚSK

V pátek 18. listopadu se uskutečnilo ustavující jednání nového středočeského zastupitelstva. Na něm byla novou hejtmankou zvolena  Jaroslava Pokorná Jermanová z hnutí ANO 2011.

Za velkého zájmu veřejnosti a zástupců médií usedlo do lavic po ověření mandátů všech 65 zastupitelů zvolených v krajských volbách na začátku října. Následoval slib zastupitelů, kteří noví členové kolektivního vedení kraje složili do rukou končícího hejtmana Miloše Petery (ČSSD). Ten se také v úvodu ujal řízení schůze. Ovšem jen do zvolení nové hejtmanky.

Tou se stala Jaroslava Pokorná Jermanová z hnutí ANO 2011, dosavadní místopředsedkyně Poslanecké sněmovny parlamentu ČR. Následovala volba náměstků hejtmanky a radních Středočeského kraje a stanovení oblastí jejich působnosti.

Zastupitelé rozhodli o rozdělení postů takto:

 • Hejtmanka – Jaroslava Pokorná Jermanová (ANO 2011)
 • Statutární zástupce a náměstek hejtmanky pro oblast bezpečnosti a cestovního ruchu – Vít Rakušan (STAN)
 • Náměstek hejtmanky pro oblast financí – Gabriel Kovács (ANO 2011)
 • Náměstek hejtmanky pro oblast zdravotnictví – Martin Kupka (ODS)
 • Náměstek hejtmanky pro oblast kultury a památkové péče – Daniel Marek (TOP 09)
 • Radní pro oblast investic, majetku a veřejných zakázek – Martin Macháček (STAN)
 • Radní pro oblast hospodářského a regionálního rozvoje včetně evropských projektů a rozvoje venkova – Věslav Michalik (STAN)
 • Radní pro oblast sociálních věcí – Jaroslava Němcová (ANO 2011)
 • Radní pro oblast dopravy – František Petrtýl (ANO 2011)
 • Radní pro oblast vzdělávání a sportu – Jan Skopeček (ODS)
 • Radní pro oblast životního prostředí a zemědělství – Ivo Šanc (STAN)

Poté zastupitelé ustanovili 10 výborů zastupitelstva (výbor finanční; kontrolní; pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost; sociálních věcí; pro životní prostředí a zemědělství; zdravotnictví; dopravu; hospodářský a regionální rozvoj; vědu a výzkum; tělovýchovu a sport; památkou péči, kulturu a cestovní ruch). V každém z nich bude 15 členů, z toho vždy jeden předseda a dva místopředsedové

Krajští zastupitelé též hlasováním stanovili počet uvolněných členů Zastupitelstva Středočeského kraje. Uvolněných členů bylo stanoveno celkem 16, z toho uvolněných členů Rady kraje je 11 a 5 uvolněných předsedů výborů (Výbor finanční, Výbor kontrolní, Výboru pro hospodářský a regionální rozvoj, vědu a výzkum, Výboru pro dopravu a Výbor pro životní prostředí a zemědělství). Předsedové ostatních výborů budou neuvolnění.

Následovala volba členů Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Střední Čechy. Výbor bude pracovat jako patnáctičlenný ve složení:

Jaroslava Pokorná Jermanová (ANO 2011), Marie Kaufmann (ANO 2011), Jaroslava Němcová (ANO 2011), Gabriel Kovács (ANO 2011), Pavel Fojtík (STAN), Věslav Michalik (STAN), Ctirad Mikeš (STAN), Petr Štěpánek (STAN), Jana Poláková (ODS), Dan Jiránek (ODS), Michael Pánek (ODS), Milan Schweigstill (TOP 09), Jan Jakob (TOP 09), Karel Horčička (ČSSD) a Pavel Hubený (KSČM).

(red)