Starostové budou jednat o humanitární pomoci ukrajinským uprchlíkům

Ilustrační foto: ICP

DOLNÍ BEROUNKA – Zástupci obcí, které jsou sdruženy ve Svazku obcí Region Dolní Berounka, se sejdou na dalším shromáždění starostů ve čtvrtek 10. března. Jednání se uskuteční od 14 hodin v zasedací místnosti MěÚ Černošice.

Projednávat budou nejen naplánovaný program včetně seznamu kulturních akcí na území svazku a jejich podpory, aktuálně i humanitární pomoc svazku ukrajinským obětem ruské vojenské agrese. Starostové v čele s černošickým starostou Filipem Kořínkem již v minulých dnech vytvořili formulář k získání přehledu o možnostech a připravenosti obyvatel a zařízení v regionu poskytnout dočasné ubytování rodinám, jednotlivcům či skupinám osob, které opustili Ukrajinu z důvodu ruské invaze.

(pan)