Spolky a sdružení v Srbsku mohou žádat o granty

Oblíbenou akcí v Srbsku je posvícení Ilustrační foto: Obec Srbsko

SRBSKO – Místní organizace v Srbsku mohou letos žádat obec o granty ve čtyřech oblastech. Jde o oblasti kultury, sportu, práce s mládeží a senioři. Žádosti lze podávat do 31. ledna do 16 hodin.

Obec Srbsko tímto grantovým programem vyjadřuje svůj zájem povzbuzovat a podporovat organizační, tvůrčí a uměleckou činnost, udržovat a rozvíjet místní kulturní a sportovní tradice, představovat umění a zpřístupňovat je občanům a návštěvníkům obce Srbsko. Žádost může podat fyzická i právnická osoba. „Cílem grantového programu je nejen podpora živého umění a sportu, práce s mládeží a se seniory, ale i udržování a rozvoj místních společenských, kulturních a sportovních tradic. Finanční příspěvky mají motivovat místní spolky, sdružení a umělce k pořádání veřejných akcí a inovativních společenských projektů. Podmínkou přidělení grantu je, aby projekt obsahoval minimálně jednu veřejnou akci na území obce Srbsko v průběhu daného roku,“ sdělili představitelé obce Srbsko.

Formuláře jsou k dispozici na webových stránkách obce Srbsko na adrese www.obecsrbsko.cz