Školy nabízejí Ukrajincům výuku nejen češtiny

Ukrajinské děti se učí v Dobřichovicích Foto: archiv Jiřího Geisslera

DOLNÍ BEROUNKA – Děti i dospělí prchající před válkou z Ukrajiny do dolního Poberouní mají možnost začít se v našem regionu učit, a to nejen český jazyk. Výuky začaly v Černošicích, Řevnicích i Dobřichovicích.

Malotřídka pro ukrajinské děti funguje v Černošicích v centru MaNa v Komenského ulici. Pečovat o děti budou ukrajinské učitelky, které v Černošicích našly ubytování. Výuku češtiny pro děti z Ukrajiny i jejich rodiče nabízí také Základní škola Černošice. Výuka probíhá v úterý od 14.30 do 15.30 a v pátek od 14 do 15 hodin.

Také řevnická škola nabízí výuku českého jazyka pro uprchlíky z Ukrajiny, a to ve dvou věkových kategoriích: děti ve věku 6-15 let a dospělí.

V Dobřichovicích funguje První ukrajinská komunitní škola, která vznikla díky spolupráci města Dobřichovice, vedení Základní umělecké školy a Sokola. Zahrnuje dvě ukrajinské třídy rozdělené podle věku na mladší a starší. Díky pomoci místních se podařilo shromáždit základní školní vybavení – sešity, tužky, penály i brašny.

(pan)