Školy mohou získat miliony na ekologické projekty

Ilustrační foto: archiv
Ilustrační foto: archiv

Školská zařízení, školy, kraje i obce mohou do 27. února 2015 žádat o peníze na zkvalitnění služeb v oblasti ekologického vzdělávání, osvěty a poradenství v oblasti životního prostředí.
„Ministerstvo životního prostředí v rámci Programu podpory environmentálního vzdělávání, osvěty a poradenství vyhradilo na projekty z této oblasti 20 milionů Kč, konkrétně z prostředků Státního fondu životního prostředí ČR. Je to jedinečný způsob, jak mohou například školy dosáhnout až na dvoumilionovou dotaci a výrazně tak zkvalitnit výuku a naučit děti, jak se chovat ekologicky,“ řekl středočeský hejtman Miloš Petera.

Žádosti přijímá Státní fond životního prostředí ČR do 27. února 2015 do 12 hodin, rozhodující bude datum doručení, nikoliv na poštovním razítku. Cílem vypsané výzvy je zkvalitnění služeb v oblasti ekologického vzdělávání, osvěty a poradenství. Na to ministerstvo životního prostředí vyhradilo 8 milionů, které jsou určené zejména na pořízení technického vybavení do škol, didaktických a interaktivních modelů či pomůcek pro výuku. Jde například o budování přírodních učeben, didaktické pomůcky, jako třeba meteostanice. Žadatelé z řad škol, školských zařízení, krajů či obcí mohou žádat o dotaci 50 000 až 500 000 Kč.

Dalších 12 milionů Kč vyčlenilo ministerstvo z prostředků SFŽP na osvětové kampaně pro veřejnost, ekovýchovné projekty pro školy u již plně zavedených programů a projektů s celorepublikovým významem, které dlouhodobě zlepšují povědomí veřejnosti o otázkách životního prostředí a udržitelného rozvoje. Žadatelé musí doložit minimálně tříletou existenci své organizace a stejně jako v případě vybavení učeben i účelnost a hospodárnost navržených opatření. Na zkvalitnění vzdělávacích environmentálních projektů je možné žádat o podporu od 500 tisíc do 2 milionů Kč.

Bližší informace jsou na stránkách SFŽP.

(red)