Silvestr se blíží, pozor na pyrotechniku!

ohnostrojS oslavou příchodu nového roku roste prodej a používání zábavné pyrotechniky. Odborníci varují před špatnou manipulací, která každoročně způsobuje škody na majetku i vážná zranění.

V obchodech a stáncích najdeme nepřeberné množství různých druhů zábavné pyrotechniky. Dělí se do čtyř kategorií.

Do první patří velmi málo nebezpečné výrobky, prodejné osobám starším 15 let. U nich je třeba dodržet bezpečnou vzdálenost minimálně jeden metr od hořlavých materiálů a lidí. Patří sem i výrobky, které se mohou za dodržení návodu použít i uvnitř obytných budov.

Druhá kategorie obsahuje málo nebezpečné výrobky, které mohou koupit starší 18 let. Bezpečná vzdálenost je osm metrů k odpálení pouze venku.

Výrobky ve třetí kategorii jsou středně nebezpečné a prodávají se starším 21 let. Bezpečná vzdálenost činí minimálně 15 metrů, samozřejmě jen venku mimo budovy.

Čtvrtá kategorie označuje výrobky, představující velké nebezpečí. Používat je mohou pouze osoby s osvědčením o odborné způsobilosti od Českého báňského úřadu.

Zábavnou pyrotechniku kupujte nejlépe v obchodech, kde zůstávají suché. Vlhkost totiž negativně působí na její správnou funkčnost a bezpečnost. V lepším případě může selhat, v horším se i nekontrolovatelně odpálit. Na suché místo ji uložte i doma.

Při koupi zkontrolujte, že každý výrobek má český návod a značku Českého úřadu pro zkoušení zbraní a střeliva s uvedenou třídou nebezpečnosti a též značkou CE (Conformité Européenne) s uvedenou kategorií nebezpečnosti.

Zásadní rady k bezpečné manipulaci:

  • výrobek zabezpečte před dětmi, před použitím si vždy řádně přečtěte celý návod k použití,
  • výmetnici, ze které se odpalují petardy, upevněte na rovnou podložku, aby nemohlo dojít k jejímu vychýlení nebo převrácení. Vždy si zkontrolujte, že odpalujete do volného prostoru a nic nad vámi není (balkon, strom, elektrické vedení a podobně)
  • žádný výrobek, zejména 2. a 3. kategorie, není určen k odpalování „z ruky“, dodržujte bezpečnou vzdálenost od lidí, hořlavých látek či automobilů,
  • nikdy se nenahýbejte nad ústí výmetnice,
  • zápalnici zapalujte pouze tehdy, pokud jsou další lidé v bezpečné vzdálenosti
  • po zapálení zápalnice odstupte do bezpečné vzdálenosti, nejméně však osm metrů
  • v případě selhání výrobku k němu hned nechoďte, vyčkejte alespoň 10 minut, může dojít ke zpožděnému odpálení. Pokud nevybuchne, nechte ho rozmočit ve vodě,
  • I když výrobku důvěřujete, mějte před ním respekt,
  • poučte také své děti, aby v žádném případě nebraly do rukou nevybuchlé petardy a další výrobky, které najdou na ulici.

(red)