Senior taxi by mohl zájemce vozit k lékaři či na úřady

Ilustrační foto: archiv

DOBŘICHOVICE – Taxi pro seniory připravuje sociální podnik, který současně provozuje například prádelnu Zelený ostrov či chráněnou dílnu. Jde o službu, díky které budou mít senioři a osoby se zvláštními potřebami možnost využít tzv. senior taxi na cesty k lékaři či na úřad.

Službu si můžete již nyní objednat na telefonním čísle +420 720 971 125 za komerční cenu, od ledna by měly být k dispozici i služby dotované. „V regionu jsou často lékaři, lékárny, ale i úřady ve velké vzdálenosti od místa bydliště a cestování vlakem a autobusem může být pro tuto skupinu obyvatel velmi náročné. Zastávky hromadné dopravy jsou navíc často daleko od jejich bydliště a špatně dostupné,“ uvedla Vladimíra Hejmová.

Službu je možné realizovat díky Místnímu partnerství MAS Karlštejnsko, z.ú., komunitně vedenému místnímu rozvoji (CLLD), kterého je MAS nositelem, a jeho strategii Via Carolina. Potřebné informace najdete na webu zelenyostrov.eu.

(pan)