Sebepoškozování není rozmar, pomoct můžeme všichni

ČERNOŠICE – Přednáška s diskuzí na téma sebepoškozování u dětí proběhne ve čtvrtek 8. prosince od 19 hodin v mokropeské základní škole . O problematice, která je v současné době vysoce aktuální, přijde pohovořit krizová interventka Veronika Vejvodová.

„S problémem sebepoškozování se potýká mnoho dospívajících, a proto je potřeba o tématu neustále hovořit,“ říká Kateřina Beranová z Domu Tří přání, neziskové organizace na pomoc dětem a dospívajícím překonat krizovou nebo náročnou životní situaci, kterou nejsou schopny řešit vlastními silami nebo za pomoci své rodiny.

„Během večera se dozvíte, co můžete dělat jako pedagog nebo rodič, když zjistíte, že se dítě sebepoškozuje, nebo co poradit dětem, jak se zachovat, když se něco takového děje jejich kamarádovi,” dodává Beranová.

Zhruba hodinu a půl dlouhý program se uskuteční v aule základní školy Černošice, v budově Pod Školou. „Jsme rádi, že můžeme být partnerem této osvětové akce, neboť se to může osobně dotknout každého z nás,“ podotýká zástupkyně ředitele školy Jana Sticzayová.

Na přednášku, kterou Dům Tří přání pořádá společně s nadačním Fondem Černošice, jenž akci zároveň finančně podpořil, se můžete přihlásit na emailu zde, případně na telefonních číslech 607 199 291 a 235 302 698. Vstupné činí 100 Kč, informovaly iDobnet.cz Eva Vychodilová a Adéla Štěpánková z černošického nadačního fondu.