Řevničtí farníci zvou na vysvěcení opravené kapličky

Posvěcení nově zrestaurované kapličky na Palackého náměstí v Řevnicích se uskuteční v pátek 27. července v 17 hodin.

Kaplička byla zrekonstruována letos na jaře, v jejích výklencích jsou k vidění Panna Marie, sv. Josef, sv. Jan Křtitel, archanděl Michael.

(pan)