Řevničtí chtějí obnovit náměstí za 50 milionů

Náměstí v Řevnicích. Foto: Petra Stehlíková

ŘEVNICE – Dotaci na obnovu náměstí Krále Jiřího z Poděbrad se pokusí získat v letošním roce město Řevnice. Proto radnice již v lednu zažádala prostřednictvím zastupujícího architektonického studia ARCHUM architekti o povolení a černošický stavební úřad zahájil společné řízení týkající se obnovy náměstí.

„Vše směřujeme ke stavebnímu povolení, neboť je možné, že na podzim budou vypsané dotační tituly na obnovu veřejných prostranství,“ uvedl řevnický starosta Tomáš Smrčka.

Investice se odhaduje na přibližně 50 milionů korun. Město cílí na dotační program Evropské unie (IROP) pro revitalizaci veřejných prostranství, který by znamenal 25% spoluúčast. Stavba zahrnuje revitalizaci náměstí a přilehlých komunikací. Počítá se změnou režimu větší části náměstí na obytnou zónu.

V západní části náměstí je navržena vozovka s kolmým parkovacím stáním o počtu 15 míst. V severní části je navrženo podélné stání. Ulice Opletalova zůstává jednosměrná s podélným stáním. Součástí obnovy je parkoviště ve východní části řešené plochy náměstí. Počítá se mimo jiné i s novou kanalizační přípojkou k objektu pítka, celkovou rekonstrukcí veřejného osvětlení náměstí, slavnostním a architekturním osvětlením.

(pan)