Řevnické voliče čeká další referendum o bývalé Eurovii

Foto: archiv

ŘEVNICE – V rámci voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR čeká obyvatele Řevnic i místní referendum. Uskuteční se tedy v pátek 8. 10. a v sobotu 9. 10. ve stejných časech jako volby.

Lidé v něm budou moci odpovídat na otázku týkající se zamezení výstavby bytových a rodinných domů v bývalém areálu Eurovie. Otázka v referendu zní: Souhlasíte s tím, aby zastupitelstvo města Řevnice schválilo územní plán v podobě, která v navrhovaných plochách území bývalé Eurovie v Řevnicích neumožní výstavbu jakýchkoli bytových domů a/nebo rodinných domů a jako jediné přístupné využití tohoto území se stanoví pouze: stavby občanské vybavenosti, a to zařízení školství a výchovy, zařízení kultury, zařízení tělovýchovy a sportu, veřejná prostranství, zeleň, drobná nerušící výroba a služby, místní komunikace?