Kraj poradí obcím i soukromníkům, jak řešit brownfieldy

Ilustrační foto: archiv

STŘEDOČESKÝ KRAJ – Zástupcům měst a obcí, ale i soukromým vlastníkům, kteří řeší problémy s opuštěnými, neefektivně využívanými, zanedbanými případně kontaminovanými územími zvanými brownfieldy, nabízí pomoc Středočeský krajský úřad.

Tuto službu v souladu s vlastní rozvojovou strategií poskytuje kraj zdarma. Obce, města i soukromí vlastníci se mohou obrátit na kraj za účelem vyhledání vhodných dotací a dalších podpor na regeneraci brownfieldů. V případě, že pro své brownfieldy hledají investora, mohou být tyto nemovitosti zahrnuty i do oficiální nabídky investičních příležitostí, kterou kraj vytváří.

Pro bližší informace můžete kontaktovat oddělení regionálního rozvoje Krajského úřadu Středočeského kraje na emalu: riha@kr-s.cz a telefonech 257 280 375 a 725 397 428.