Řevnická radnice spouští grantový program pro rok 2024

Z Porty 2019. Foto: Petra Stehlíková

ŘEVNICE – V pondělí 4. března spustí řevnická radnice přijímání žádostí o granty pro rok 2024. Letos poprvé bude radnice rozdávat granty na kulturní akce jen v jednom kole. Další novinkou je navýšení částky v programu na podporu celoroční činnosti organizací pracujících s dětmi a mládeží o 50 tisíc korun na 400 tisíc korun.

V programu podpory konkrétního projektu nebo akce v oblastech kultury, vzdělávání, sportu, tělovýchovy, turistického ruchu a životního prostředí zůstává vyčleněna stejná částka 250 tisíc korun. Potřebné formuláře i znění aktuálních pravidel je zveřejněno na webových stránkách města v záložce Samospráva/Granty. Žádosti zasílejte poštou na adresu město Řevnice, nám. Krále Jiřího z Poděbrad 74, 252 30 Řevnice, datovou schránkou, nebo je podávejte osobně na podatelně úřadu.