Řekni mi, co jíš, a já ti povím, jaký jsi

Řekni mi, co jíš, a já ti povím, jaký jsiTentokrát jsme zjišťovali, o čem vypovídá označení bio, co vyjadřuje a jaký je rozdíl mezi biopotravinami a obyčejnými potravinami.

Co je biopotravina?
Biopotravina je produktem ekologického zemědělství ve smyslu zákona ČR č. 242/2000 Sb. a nařízení Rady (ES) č. 834/2007 platnými právními předpisy pro ekologické zemědělství (EZ). Zkráceně: biopotraviny nesmí být vyrobeny (produkovány) za pomoci chemických hnojiv, hormonů, pesticidů či geneticky změněných organismů. Biopotraviny jsou odlehčené od přídatných látek (emulgátorů) používaných v potravinářství.

Podle prof. Františka Kocourka, ředitele Výzkumného ústavu rostlinné výroby: „Bioprodukt je produkt ekologického zemědělství, který obsahuje více než 95 % složky vypěstované v ekozemědělství. Jeho definice je úzce spjata s ekologickým zemědělstvím jako hospodařením šetrným k přírodě a životnímu prostředí, minimalizuje rizika kontaminace potravních řetězců. Tento proces by měl nepřímo produkovat bezpečné potraviny, ale také dbá na pohodu hospodářských zvířat.

Vidím potenciál narůstajícího segmentu ekologického zemědělství. V této době je využíváno asi 10 % zemědělské půdy pod tímto režimem. Je to přibližně 400 tisíc hektarů plochy.

Je také velmi pozitivní, že zemědělci pod režimem ekologického hospodaření dávají prostor pro výzkum metod a prostředků, ale i odrůd, které nevyžadují chemickou ochranu syntetickými pesticidy apod.“
Biopotravina je tedy dána způsobem, jakým byly rostliny vypěstovány, jak byla zvířata chována a jak byl bioprodukt zpracován, skladován a distribuován. Tedy technologií produkce, která je určena přísnými předpisy a zajištěna stejně přísným kontrolním systémem. Spotřebitel si je vědom, že způsob produkce byl ekologický, šetrný k životnímu prostředí, ohleduplný k chovu hospodářských zvířat a ke všemu živému, šetrný k neobnovitelným zdrojům surovin a energie.

Označení biopotravin
Biopotraviny se značí logem BIO s malým nápisem produkt ekologického zemědělství. Logu se také někdy říká biozebra. Používat logo pro biopotravinu mohou pouze producenti, kteří pravidelně procházejí certifikačním procesem Ministerstva zemědělství, respektive jím založené organizace KEZ, o. p. s. (Kontrola ekologického zemědělství). 

KEZ – Kontrola ekologického zemědělství
Český zákon ukládá osobám, které chtějí podnikat v EZ, za povinnost registrovat se u Ministerstva zemědělství ČR (MZe). Pro úspěšnou registraci je nezbytné nejprve kontaktovat KEZ, o. p. s., za účelem vstupu do kontrolního systému a uzavření smlouvy o kontrole a certifikaci. Poté je provedena vstupní kontrola, která prověří připravenost podniku na ekologický způsob hospodaření. Následně podnikatel podá na MZe žádost o registraci, k níž přiloží kopii hodnocení vstupní kontroly od KEZ, o. p. s. Od data doručení žádosti o registraci MZe začíná běžet přechodné období. Po jeho uplynutí (délka přechodného období se odvíjí podle typu produkce) je farmář evidován jako ekozemědělec.

Biopotraviny a domácí zahrádka
Pěstujete doma zeleninu a ovoce a zajímá vás, zda jde o biopotraviny? Podle zákona určitě nejsou vlastní rajčata, mrkev, jablka nebo hrušky či jiné produkty biopotravinami. Ale pokud nepoužíváte chemická hnojiva, nemáte zahrádku u dálnice či v dohledu chemickou továrnu, volíte vhodnou sadbu, osiva atd., je pravděpodobné, že ze zdravotního hlediska půjde o produkty velmi podobné těm, jaké zakoupíte s logem biozebry.

Bedýnky a farmářské trhy

Pokud nemáte možnost pěstovat domácí ovoce a zeleninu nebo by sousedé chlívek s patřičnám odérem netolerovali, jsou alternativou k vlastní produkci výrobky místních farmářů. Ti své zboží nabízejí na stále oblíbenějších farmářských trzích (lokálně nejbližší jsou trhy v Černošicích nebo na Zbraslavi) nebo v případě mléka v mléčných automatech, pokud si pro něj nechcete zajet přímo na farmu manželů Homolových do Bělče či do Hatí k Linhartovům.

Stále známější a populárnější je také bedýnkování – vaše bedýnka bude naplněna zeleninou a ovocem podle sezonní úrody a vy si ji vyzvednete na předem domluveném místě, nebo bude doručena přímo k vám domů. Bedýnkování postupně rozšiřuje svůj sortiment, takže můžete objednat i domácí klobásy nebo sušené houby.

Zajímavé odkazy:
www.zdravapotravina.cz
www.emulgatory.cz
www.chemievjidle.cz
www.bezkonzervantu.cz
www.nalok.cz
www.biorevnice.cz

Barbora Tesařová