Radnice seznámí své obyvatele s návrhy na zklidnění dopravy

Obec chce zklidnit dopravu v centru Foto: Petra Stehlíková

HLÁSNÁ TŘEBAŇ – Studii zklidnění dopravy si nechala zpracovat radnice v Hlásné Třebani. Jedním z klíčových úkolů v návrhové části bylo připravit konkrétní opatření pro snížení rychlosti projíždějících vozidel v obci.

„Studie měla za cíl nejdříve analyzovat problematiku nebezpečné dopravy v obci a následně navrhnout zklidňující prvky, které by měly auto v obci zpomalit,“ uvedl starosta Tomáš Snopek. Pro každé problematické místo bylo zpracováno několik variant řešení. Návrhy následně byly projednány jak s Dopravním inspektorátem Policie ČR, tak Správou a údržbou silnic Středočeského kraje, aby byly právně a technicky realizovatelné.

Nyní chce radnice s výsledky seznámit veřejnost. Veřejně je bude prezentovat 24.  února od 19 hodin, a to prostřednictvím on-line platformy MS Teams. Odkaz na link najdou zájemci na webu obce www.hlasnatreban.cz. Celou studii zklidnění dopravy si můžete prohlédnout na https://www.hlasnatreban.cz/studie-zklidneni-dopravy. Vedení obce chystá rovněž výstavu jednotlivých návrhů před budovou Obecního úřadu v Hlásné Třebani a na rovinské návsi.

(pan)