Radní schválili nová pravidla pro přidělování bytů zvláštního určení

Ilustrační foto: ICP

ŘEVNICE – Řevnice mají nová pravidla pro přidělování bytů zvláštního určení, které se nacházejí ve Školní ulici v čísle popisném 928. Radní pravidla odsouhlasili koncem června.

Podmínkou platnou pro všechny žadatele je trvalý pobyt žadatele na území města Řevnice minimálně rok před podáním žádosti o přidělení bytu. Současně musí žadatel být občanem EU nebo dlouhodobě pobývající rezident v Evropském společenství. Byty zvláštního určení jsou určeny pro osoby pobírající starobní důchod, osoby se zdravotním postižením, a to primárně pro občany města Řevnice s nízkými příjmy, jejichž majetkové poměry neumožňují zajistit si bydlení za tržních podmínek, případně nemají stabilní rodinné zázemí, které by bylo schopné jim pomoci. Žádost o byt zvláštního určení mohou podávat osoby starší 65 let, osoby s tělesným postižením či osoby s duševním onemocněním od dovršeného 18. roku života, které jsou klienty sociální služby od poskytovatele, který má s městem Řevnice uzavřenou smlouvu o spolupráci.