Rada kraje schválila návrh na další kotlíkové dotace

Ilustrační foto: KÚSK
Ilustrační foto: KÚSK

Radní odsouhlasili vyhlášení II. kola krajské výzvy programu s názvem „Výměna zdrojů tepla na pevná paliva v rodinných domech ve Středočeském kraji 2015-2018“. Upravila ale podmínky.

„Pokud projekt zastupitelé schválí, budou mít majitelé rodinných domů ve Středočeském kraji možnost až do roku 2018 čerpat příspěvek na výměnu zdrojů tepla na pevná paliva. Celkem bychom na toto druhé kolo mohli získat z Operačního programu Životní prostředí 51,78 milionu korun,“ informovala Jaroslava Pokorná Jermanová, hejtmanka Středočeského kraje.

Návrh rady musí nyní odsouhlasit krajské zastupitelstvo. Až poté, co tak zastupitelé učiní a po zveřejnění dotačního programu a výzvy na úřední desce, budou moci občané žádat o dotaci, tj. zhruba v polovině měsíce dubna.

„Proti předchozím výzvám se tentokrát podmínky pro získání dotace poněkud mění. Peníze musí být podle Evropské komise použity pouze na zdroje využívající obnovitelné zdroje energie, tedy na tepelná čerpadla nebo i na kotle na tuhá paliva, které ale spalují výhradně biomasu. Na rozdíl od prvního kola kotlíkových dotací je nyní vyjmuta možnost pořídit si dotovaný uhelný kotel, plynový kotel nebo kotel kombinovaný, v němž je možné topit vedle obnovitelného paliva také palivem fosilním. Nebude tak možné již žádat o doposud hojně dotované kombinované kotle na uhlí a dřevní pelety,“ upozornil Ivo Šanc, radní Středočeského kraje pro oblast životního prostředí a zemědělství.

Zastupitelé by o schválení dotací na 2. kolo kotlíkových dotací měli rozhodovat na nejbližším veřejném zasedání zastupitelstva, které se uskuteční 7. března 2017 od 10 hodin.

(red)