Psychologické služby

Psychologické službyV duchu komplexní péče o člověka vám nabízíme i služby psychologické, psychoterapeutické a poradenské.

Jaké formy psychoterapie nabízíme:

1. INDIVIDUÁLNÍ PSYCHOTERAPIE

• Práce v rámci komplexního přístupu k nemoci
• Práce s úzkostí, depresí, strachem a smutkem
• Pomoc při zvládání bolesti, stresu a únavy
• Poradenství v rámci rozvoje osobnosti
• Rozvoj komunikačních dovedností
• Podpora zvyšování uvědomění a porozumění sobě a své situaci v životě

2. RODINNÁ PSYCHOTERAPIE

• Jedná se o druh psychoterapie, který se snaží o pochopení a léčení zdravotních potíží jednotlivce v širších souvislostech. Každý člověk je součástí vztahového a sociálního systému, ve kterém žije. Náš nejdůležitější takový systém je rodina. Ta by měla tvořit bezpečný a povzbuzující prostor pro zdravý tělesný a duševní růst všech svých členů.
• Jestliže rodina z nějakého důvodu uvízne v určitém bodě svého vývoje, může dojít k onemocnění jednoho nebo i více jejích členů. Přitom se může jednat jak o nemoci tělesné (například bolesti pohybového systému, chronickou únavu, astma atd.), tak o nemoci psychické, jako jsou deprese nebo úzkost. Tyto obtíže bývají velmi odolné vůči léčení a mají tendenci k chronifikaci. V takových situacích je žádoucí pomoc rodinných terapeutů.

3. SKUPINOVÉ PROGRAMY

• Relaxační skupina – 10 setkání s hlavním zaměřením na praktický nácvik relaxačních technik a technik zvládání stresu.
• Bioenergetická skupina – 8 setkání je určeno pro zájemce o vlastní sebepoznání a seberozvoj. Skupina je vhodná i pro osoby s psychosomatickými obtížemi zatížené například chronickou únavou, bolestmi hlavy, zad, nespavostí a podobně. Bioenergetická cvičení působí příznivě na odbourání stresu či nepohody a celkové zlepšení psychické kondice. Nová skupina bude otevřena v průběhu května 2010.
• Bioenergetická cvičení – vypsány páteční odpolední bloky (možno absolvovat i jednotlivě) pro zájemce o seznámení se s bioenergetickým cvičením. Termíny: 14. 5. a 11. 6. 2010

Psychoterapie probíhá v hodinových sezeních za přímou úhradu klientem. Objednat se můžete u vedoucího psychologa CKP Mgr. Danuše Jandourkové na tel.: 775 193 580. Platba: 500 Kč za jednu terapeutickou hodinu. Od 1. 4. 2010 hradí psychologické služby v našem zařízení tyto pojišťovny: Zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra, Zdravotní pojišťovna Škoda, Česká průmyslová zdravotní pojišťovna. www.ckp-dobrichovice.euweb.cz