Prohlídka Berouna s průvodcem měla nečekaný úspěch, budou další

Foto: z archivu MěÚ Beroun

BEROUN – Komentovaná procházka, s kterou v srpnu začalo město Beroun, měla nečekaný úspěch. Další prohlídka se proto chystá na 30. srpna.

První procházka s průvodcem se z podnětu Komise pro cestovní ruch Rady města Beroun uskutečnila ve čtvrtek 18. srpna, konala se ve spolupráci s Muzeem Českého krasu a účastnilo se jí více než šedesát zájemců z řad místních obyvatel, ale i turistů. Účastníci měli možnost nad rámec běžně přístupných míst nahlédnout do Pražské brány a do reprezentativní obřadní místnosti v radnici. Další srpnová vycházka se uskuteční v úterý 30. srpna od 18.30 hodin a bude věnována berounským pověstem a legendám. A třetí zářijovou sobotu 17. září se od 10 hodin bude konat vycházka zaměřená na městské opevnění.