Procházka odhalí záhadu Kosmovy kroniky

Mokropsy Foto: Petra Stehlíková

ČERNOŠICE – Komentovaná procházka s historikem Tomášem Klimkem, který je spoluautorem knihy Staré cesty v krajině středních Čech, se uskuteční ve čtvrtek 22. září v Černošicích. Sraz zájemců je v 16:30 hodin u hospody Tornádo.

Trasa procházky povede přes řeku k Brodu k pozůstatkům dávné dopravy a vyjasní záhadu Kosmovy kroniky, která se zmiňuje o Kazině mohyle a hoře Osek. Akce je součástí projektu setkání v říční krajině soutoku Berounky a Vltavy, které organizuje Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy společně s Akademií múzických umění a Vysokou školou ekonomickou v Praze, ve spolupráci s GHMP a projektem UMĚNÍ PRO MĚSTO.