Procházka nás zavede k jeskyni a roubence

Roubenka ve Vinařicích Foto: Lucie Hochmalová

Na výletě v Litni už jsme párkrát byli, ovšem tentokrát se vydáme jiným směrem. Půjdeme ze sadů Svatopluka Čecha po zelené turistické trase přes kopec Mramor až do Vinařic. Cestou uvidíme i zajímavou jeskyni.

Kolem Litně vedou čtyři trasy naučné stezky. My se budeme držet červené trasy D, která směřuje právě k Mramoru. Pěší výlet měří pět kilometrů a celou cestu nás povede zelená značka.

Začneme v Litni u Muzea Svatopluka Čecha, kde si v místních sadech můžeme prohlédnout kostel svatého Petra a Pavla, pomník S. Čecha a lípu vysazenou na památku tohoto slavného spisovatele.

Cesta ze sadů míří do mírného kopce ulicemi Dlouhou, V Babyce a Mramorskou, na jejímž konci se asfaltová ulice po sedmi stech metrech změní na polní cestu. Než se na ni vydáme, zastavíme se v Třebízského sadech. Jsou pojmenovány po dalším známém českém spisovateli Václavu Benešovi Třebízském, který v Litni pobýval od 8. září do 28. listopadu 1875, kdy tu působil jako výpomocný kněz. Psal hlavně romány z husitské doby a ve své nejznámější knize Povídky karlštejnského havrana zachytil historii liteňského okolí.

Mramor a Tulácká jeskyně

Pak už se upravenou polní cestou pustíme mírně do kopce k vrchu Mramor. Kolem cesty je vysazena nová alej a krásný výhled skoro do všech stran. Asi po osmi stech metrech najdeme dvě vyhlídky – vpravo jsou vidět Svinaře, Hodyně a Hatě, vlevo zase Měňany a Liteň. V dálce se v celé své kráse objeví i hrad Karlštejn.

Zanedlouho vstoupíme na lesní cestu s pohodlnou rovinkou. Asi po kilometru mineme vrch Mramor a dojdeme k rozcestí. Pokud máte rádi jeskyně, doporučujeme vám uhnout vpravo na úzkou cestičku a jít se podívat na jeskyni Na Šamoru, vzdálenou zhruba půl kilometru. Cesta není nijak značená, ale dovede vás až k ní. Lidově se jí říká Tulácká, asi proto, že ji trampové nebo turisté využívají k přespání, o čemž svědčí popel ve zdejším ohništi.

Tulácká jeskyně Foto: Lucie Hochmalová

Roubený dům ve Vinařicích

Po návratu od jeskyně zpátky na zelenou trasu zbývají už jen dva kilometry do vesničky Vinařice, v níž žije pouhá stovka obyvatel. Než do ní dojdeme, spatříme nalevo kopec Šamor a po pravé straně vrch Bacín, na němž leží nejvyšší bod Českého krasu. Posledních pět set metrů do Vinařic musíme kráčet po silnici, není ale vůbec frekventovaná.

Vinařice nejsou příliš známá obec, přesto se tu nachází jedna unikátní zajímavost. Na návsi u rybníčka stojí zachovaný roubený domek s číslem popisným 8 z konce 18. století. Nevelká stavba má tvar obdélníku a roubená je její obytná západní část, zatímco druhá půlka s chlévem je zděná. Roubenka má malinká okna a šindelovou sedlovou střechu. Podle Národního památkového ústavu je tento dům jedinečným dokladem lidové architektury středních Čech, který nemá široko daleko obdobu. I proto je od roku 1958 památkově chráněný.

Na návsi stojí také barokní kaplička svaté Trojice z roku 1841 a pěkně opravená budova, sloužící po roce 1989 jako hotel.

Ve Vinařicích náš výlet končí. Ovšem pokud by někdo chtěl pokračovat dál, zelená turistická trasa vede až do Tetína.

Lucie Hochmalová

Rady a doporučení

  • Trasa z Litně do Vinařic měří pět kilometrů, se zacházkou k jeskyni je to o kilometr více.
  • Výlet je vhodný pro pěší, s kolem i kočárkem, jen cestu k jeskyni je lepší absolvovat pěšky, s kočárkem to půjde hůř.
  • Pokud nemáte auto, do Litně se dá dojet vlakem po lokální trati ze Zadní Třebaně, zpátky z Vinařic pak jede autobus buď do Všeradic (odtud už jede lokálka), nebo k vlaku do Berouna.
  • Svačinu a pití je lepší mít s sebou. Možnost něco si koupit je jen v Litni, ve Vinařicích obchod nefunguje.
Vyhlídka na Karlštejn Foto: Lucie Hochmalová