Přístavba školy čeká na kolaudaci, obec chce získat dotaci

Foto: z archivu obce Zadní Třebaň

ZADNÍ TŘEBAŇ – Přístavba šatny a učebny v zadnotřebaňské škole je dokončena, nyní probíhá kolaudační řízení. Cena stavby je 5 915 448 Kč včetně DPH. Ve škole proběhlo odbourání starého zádveří a byla připojena modulární přístavba, v jejímž 1. patře budou šatny pro děti základní školy a ve 2. patře odborná učebna s kapacitou až 20 dětí.

„Zároveň s tím budujeme chodníček v areálu – zajištění bezpečného přístupu do budovy z ulice Nad Školou. Cena včetně doplnění vstupu na nové hřiště je 341 000 Kč včetně DPH,“ doplnila starostka obce Markéta Simanová.

Dodavatel modulů byl vysoutěžen a výběr dodavatele z Jeseníku byl schválen už na loňském srpnovém veřejném zasedání zastupitelstva obce. Moduly pak byly do školy přivezeny v listopadu, hned poté následovaly práce na propojení s budovou a kompletace. Obec má zatím povolení předčasného užívání jen na vstupní chodbu do stávající budovy do 15. února.

„Rádi bychom požádali o dotaci z IROP, Vzdělávání – Infrastruktura základních škol ve vazbě na odborné učebny a učebny neúplných škol. Doufáme, že budeme úspěšní, protože z této dotace je možné žádat nejen na stavbu, ale i na vybavení odborné učebny. Jinak bychom plnou cenu museli hradit jen z obecního rozpočtu, což se mi nechce. Z toho důvodu si dovoluji odhadnout možné užívání učebny až někdy koncem školního roku. Šatnu bych ráda uvedla do užívání ihned po kolaudaci, ta nebude tak náročná na vybavení,“ sdělila Markéta Simanová.