Přístavba dobřichovické školy možná už letos

Přístavba dobřichovické školy možná už letosPřístavba školy v ulici 5. května byla schválena jako priorita č. 1 pro toto volební období.

Jejím postavením by škola získala 14 nových tříd. Čtyři třídy by bylo nutné v rámci přístavby zrušit. Kapacita školy by se tedy zvýšila o 10 tříd.

Navýšení kapacity počítá s tím, že by školu navštěvovaly kromě dobřichovických dětí i děti z Karlíka a Letů. Vedení Dobřichovic proto jedná s představiteli těchto obcí, aby se na přístavbě obě obce též finančně podílely.

Navýšení kapacity školy vychází z podrobné demografické studie, ale i z možnosti pozemku, který je pro přístavbu určen. Zatím se Dobřichovicím nedaří získat žádnou dotaci na přístavbu školy. Zastupitelstvo po zvážení všech možných hledisek odsouhlasilo velkou většinou 12 hlasů další krok k případné realizaci přístavby školy a tím je vyhlášení obchodní soutěže na stavbu, čímž by byla jasná konečná cena přístavby.

Předpoklad je, že by se konečná cena stavby mohla dostat pod 50 milionů korun. Nejideálnější by bylo, pokud by se podařilo stavbu zahájit na začátku letošních prázdnin. O tom zda město přistoupí k této velké investici bude ještě rozhodovat zastupitelstvo na základě výše vysoutěžené ceny.

Město Dobřichovice získalo za posledních 12 let cca 300 milionů dotací. Toto by byla první velká stavba, kterou by město investovalo ze svého. Město se ještě bude snažit dotaci získat. Soutěž na dodavatele stavby by měla být vypsána v následujících týdnech.